ADLİ İDARİ HAKİMLİK

ADLİ İDARİ HAKİMLİK

Adli İdari Hakimlik Nedir?

Adli Yargı Hâkimliği hiçbir şekilde KPSS şartı aramayan, herhangi sebeple dil puanı içermeyen Adalet Bakanlığı bünyesice görev alacak olan Adli Yargı Hâkimi ve Savcı adaylarını belirlemek için yapılan sınav türüdür. Bu sınava sadece Hukuk Fakültesi mezunu ile yabancı hukuk fakültesini bitirerek, Türkiye’de hukuk fakültesi programlarına göre eksik olan derslerden sınava girerek sınavı başararak geçenler ile İİBF-SBF mezunu olanlar katılabilirler. Bu sınavlar ÖSYM sorumluluğunda olmakla beraber sınavlar Ankara’da yapılmaktadır.

Adli İdari Hâkimlik Sınavı Nedir?

Adli Yargı Hakimliği sınavı ise; Yazılı-Sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavlar  ÖSYM bünyesince test yöntemi şeklinde yapılır ve  yaklaşık 2,5 saat sürer. Yapılan genel değerlendirme sonucunda Standart Puanın 70 ve üzeri daha yüksek olan aday sınavın bu bölümünden başarılı sayılarak yetkililer tarafından mülâkata çağrılır.
Yazılı sınav sistemi şu konulardan oluşur: Genel Yetenek, Genel Kültür, İdarî Yargılama, İdare Hukuku, , Anayasa Hukuku-Medeni Usul Hukuku-Usul Hukuku-Medenî Hukuk-Borçlar Hukuku Hükümler, Ceza Hukuku –Maliye- Ekonomi,-Vergi Hukuku -Vergi Usul Hukuku. Yazılı sınavı kazanan aday, Adalet Bakanlığınca sözlü sınava tabi tutulur. Hakim olmak isteyenlerin ise şu özellikleri taşıması gerekir.

       Üst düzeydeki akademik olan sözel bir yeteneğe sahip,

       İkna kabiliyetine ve sağlam bir mantık ve sezgisine sahip,

       Sosyal bilim alanıyla ilgili ve bu alanda başarılı,

       Sorumluluk duygusuna sahip olmak ve Sabırlı ve anlayışlı davranmak

       Tarafsız karar verme gücüne sahip olmak,

       Değişik görüşler ve yeniliğe açık, araştırmayı seven birisi olması gerekir. Dolayısıyla, bunu tespit etmeye yarayan ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü sınava göre en yüksek not ile başlanarak aşağıya doğru bir kontenjan sayısına göre adaylar sınavı asli olarak kazanmış sayılır.

        

       Hem Adli Yargı ve hem de İdari Yargı sınavlarına başvuru yapan adaylar saat: 09:30’da sınava başlayacaktır. Bu adaylara öncelikle İdari Yargı Testi verilecektir, bu test içinde verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra  Adli Yargı Testi verilecektir. Bu test verilecek cevaplama süresini bitirdikten sonrada son olarak Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Ortak Alan Bilgisi Testi adaylara verilecektir.

       Sadece Adli veya İdari Yargı sınavına başvuran adaylar ise saat: 10:30’da sınava başlayacaktır. Bu adaylar başvurudaki sınav tercihine uygun olarak İdari Yargı Testi yada Adli Yargı Testi verilecektir. Test için adaylara verilen ideal cevaplama süresi ise 50 dakikadır. Daha sonra son olarak Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Ortak Alan Bilgisi Testi verilecektir.

        Sadece Avukatlar içinde yapılacak sınavlara ise (Adli Yargı/Avukat-İdari Yargı-Avukat) başvuran adaylar ise Sabah Oturumunda Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ile Ortak Alan. Bu aday grubu ise saat: 11:30’da sınava başlayacaktır. Bu adaylarda sadece Genel Yetenek-Genel Kültür testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi verilecektir.

       Öğleden Sonraki Oturumlarda ise:

       Hem Adli Yargı-Avukat- İdari Yargı-Avukat sınavına başvuru yapmış adaylar saat: 14:30’da sınavları başlayacaktır. Bu adaylar önce Adli Yargı ve Avukatlık Testi verilecektir, bu test içinde verilen ideal cevaplama süresini tamamlandıktan sonrada İdari Yargı ve Avukat Testi verilecektir.

        Sadece Adli Yargı ve Avukat veya İdari Yargı ve Avukat sınavına katılacak olan adaylar için ise saat: 15,30’da sınava başlayacaktır. Bu adaylar başvurudaki sınav tercihine uygun olarak Adli Yargı ve Avukat Testi veya İdari Yargı ve Avukat Testi verilecektir.

Adli İdari Hâkimlik Sınavına Kimler Katılabilir?

Bu sınav ise sadece hukuk fakültesi bölümü mezunu olanlar girebilir. Diğer taraftan da bu sınava iki farklı hukukçu adaylarıda girebilir.

1- Yeni mezunlar olanlar. Avukatlık stajını tamamlamış olanlar da girebilir fakat sınavın yaş şartı vardır. Bu  yaş şartı ise: 35 yaşından hiçbir gün bile almamış olmaktır. Bu grubun soru sayıları ise dağılımlara göre 120 alan ve 60 genel yetenek-genel kültürden oluşmaktadır. Toplam da 180 sorudan oluşur.

2- İkinci grup olarak avukatlar girebilir. Bu grupta 5 yıllık fiili avukatlık yapmış olan ve  45 yaşından gün hiç gün almayanlar girebilecektir. Bu gruptaki soru sayısı ve dağılımı 100 alan bilgisi ve 40 genel yetene- genel kültü testlerinden oluşur. Toplamda140 sorudur. Not:  Bu sınavlarda ise doktora yapanlar ve yazılı sınavdan muaf olmuş olanlar, bu mülakata tabi tutulacaklardır. (Yabancıyla evli  olan kişiler başvuru yapamazlar. İki grup içinde aranan ortak şartlar şunlardır:

1.      T.C vatandaşı olmak

2.      Hukuk fakültesi bölümünden mezun olmak ve yabancı bir fakülte bitirerek Türkiye de bulunan hukuk fakülteleri programına göre eksik kalmış olan derslerden sınava girerek başarı belgesi almış olmak,

3.      Kamu haklarından asla yasaklı olmamak,

4.      Askerlik durumu ve askerlikle ilgisi olmamak ve muvazzaflık hizmetini yapmış olmak ve ertelenmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmaktır.

5.      Savcılık ve hâkimlik görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve sakatlığı, ya da alışılmış durumun dışında sürekli olan çevredekilerin bazı hallerde konuşma ve hareket kontrol zorluğu çekmek gibi hiçbir özür durumu olmama şartı,

6.      Taksirli suç hariç olmak şartıyla, üç aydan çok hapis veya affa uğramış olsa dahi Devletin şahsınsa ait işlenen suçlarda, ihtilas -zimmet- irtikap-rüşvet- dolandırıcılık-hırsızlık- sahtecilik dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı-inancı kötüye kullanma- şeref- haysiyet kırıcı bir suçtan kaçakçılık-resmi ihale veya alım satım işlerinefesat karıştırma gibi Devlet sırlarını açığa çıkarma gibi suçlarından, hükümlü olmamak veya bu suçlar ile taksirli suçlar haricinde olmak üzere üç aydan çok hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektiren bir fiil suçlardan dolayı soruşturma yada kovuşturma altında alınmamak.

7.      Hakimlik -savcılık mesleğine hiç yakışmayacak tutum yada davranışlardan uzak durmuş olmak.

Adli İdari Hakimlik Sınav Kursu

  1. Yargı Akademi Kurumumuza ilk adım attığınız anda sizleri sıcak ve samimi bir ilgi ile karşılarız. Sizler için bulunan bütün öğretmen kadromuz ve idari personellerimiz ile sizlerin daha başarılı ve iyi bir eğitim almanız nedeniyle her zaman için yenilikçi olarak düşünmekteyiz.
  2. Yargı Akademi’de sadece öğretmek değil, öğrenmeyi öğrenmek ve ezberci anlayıştan çok anlamaya, analiz yapabilmeye-başarısızlığa değil- başarıyı ölçmeye yardımcı oluyoruz.
  3.  Tek kaynak ile değil, çok farklı kaynaklar ile zorlamayla değil, istekli olarak, istek yaratarak; korku ve otoriteye asla değil, sevgiye ve demokratik anlayışlı olmaya önem verilir.
  4. Her şey İnsan Eğitimi İçin anlayışla yıllardır eğitim sektöründe bir lider olan halinde olan Yargı Akademi alanında uzman eğitimci kadrosu ve akademik sınavlar ile mesleki alanda Adli İdari Hâkimlik kurs programlarımız sayesinde istihdam olanağınızı da arttırmış oluyorsunuz.

Adli İdari Hâkimlik Sınav Kurs Fiyatları?

Zorlu sınavlarda yanınızda hep sizinle olan Yargı Akademi ile tüm sınavlarda ideallerinize ulaşmanız mümkün.  Sınavlar hakkında bilgi almak için detaylı kurs kayıtları ve uygun fiyat fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız sizleri Kahramanmaraş’a eğitim merkezimizin bulunduğu Yargı Akademi Kurumuna bekliyoruz. Başarmak ve kaybet istemiyorsanız tekdoğru adres bizden geçer.

DİĞER KURSLARIMIZ