GENEL KÜLTÜR - YETENEK

GENEL KÜLTÜR - YETENEK

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR NEDİR?

Genel kültür ; sözlük anlamı , geçmişten , günümüze kadar kazanılmış bilgi birikimim gerek duyulması doğrul şekilde kullanılması durumudur.

Genel Yetenek ; sözlük anlamı ise,kişinin bir şeyi anlama, yapabilme niteliği, duruma uyma konusunda doğuştan gelen güç, dayanan ve öğrenmesini ortaya koyan sınırıdır.

Bireylerin Genel Kültür ve Genel yetenek ölçümü için yapılan sınavlara ise Genel Kültür ve Yetenek Sınavı olarak bakılmaktadır. Bu nedenle, Genel Kültür ve Yetenek Sınavı ,Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim mezunlarının , devlet personeli kadrolarında göreve alabilmeleri için ÖSYM tarafından KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) adı altında düzenlediği ve tüm adayların ortak girdiği , zorunlu sınav türüdür.

Kahramanmaraş Yargı Akademi Kursu; Genel Kültür ve Yetenek Sınavlarına hazırlık sürecinde size rehberlik etmek ve yol göstermek için iş disiplini yüksek, özverili alanına uzman ve ekip çalışmasını ön planda tutan ilkeleri ile hizmet sunmaktadır.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Her hangi bir Yüksek öğrenim programlarından mezun olanlar ile başvuru esnasında mezun durumda olmayan fakat , sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar ile yine aynı şartlarda ortaöğretim okullarından, mezun olmuş adaylar yada sınava başvuru esnasında mezun durumda olmamış, fakat sınavın geçerlik süresi ( 2i yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar bu sınava girme hakkına sahiptir.

Genel Kültür ve Genel yetenek olarak değerlendirildiğinde bu 2 sınav tek oturumda yapılmakla Genel Yetenek'te , 30 tane Türkçe , 30 tane Matematik olmak üzere 60 atana soru , Genel Kültür'de ise 60 adet soru Tarih , Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi toplam 120 adet soru ile yapılır.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR DERSLERİ NELERDİR?

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık bilgisi alanındaki derslerin konu başlıkları

TÜRKÇE BÖLÜM KONULARI

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozukluklar

MATEMATİK BÖLÜM KONULARI

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-BölünebilmeKuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB – EKOK
 • • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Eşitsizlik
 • Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyon
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

TARİH BÖLÜM KONULAR

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA BÖLÜM KONULARI

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

VATANDAŞLIK BİLGİSİ BÖLÜM KONULARI

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku

olarak karşınıza çıkacaktır.

Kahramanmaraş Yargı Akademi Kursu ; sizlerin çıktığı zorlu mücadelenizde her daim yanınızda olan desteklerini esirgemeyen her alanın kendi branşında uzman eğitmen ve öğretmenleri ile hizmetinizdedir. Her konu ve koşulda bizlerden yardım ve destek olabilmek için tek yapmanız gereken sitemizdeki mevcut iletişim numaralarından yada kayıtlı adreslerimizi ziyaret ederek 2019-2020 erken kayıt dönemi fırsatlarının size sunmuş olduğu avantajlar eşiğinde bütçenizi uygun fiyat ve ödemelerle yararlanabilirsiniz.

DİĞER KURSLARIMIZ